Na de implementatie van een applicatie (toepassingssoftware) is beheer en onderhoud hiervan nodig. Denk hierbij onder meer aan het installeren van updates, het opschonen van databestanden, het toevoegen en verwijderen van gebruikers, printerinstellingen en alle andere zaken die nodig zijn om een applicatie optimaal te laten werken en laten blíjven functioneren.

Binnen organisaties ontbreekt het vaak aan tijd en / of specialistische kennis om deze taken uit te voeren. Normaal gesproken zou u dan moeten kunnen terugvallen op de leverancier van de software. Maar leveranciers blijken door tal van oorzaken niet altijd toegerust om dit soort werkzaamheden tot een goed einde te brengen.

Ustadi biedt via een serviceovereenkomst, of op ad-hoc basis, mogelijkheden om applicatiebeheer voor u uit te voeren.

Meer weten? Bel of mail gerust voor een gratis adviesgesprek.